Základní informace

Přihlásit své děti ke stravování v novém školním roce 2020/ 2021

můžete na tel: 576 013 360, 572 580 500

e-mailem na adrese: jidelna@zsbrezoloupy.cz

nebo osobně ve ŠJ, a to i kdykoliv během školního roku.

 

Základní informace o stravování

Školní kuchyň na naší škole má kapacitu 240 porcí. Denně se vaří průměrně 170 obědů.

Strávníci nemají možnost výběru, vaříme pestře a dle požadavků pro školní stravování pouze jedno jídlo.

Dietní stravování naše jídelna neposkytuje.

Přihlásit ke stravování se může každý žák školy prostřednictvím Přihlášky ke stravování – svolení k inkasu.     Formulář strávník obdrží v kanceláři školní jídelny.

Ke stravování je možné se přihlásit i v průběhu roku. Placení stravného probíhá bezhotovostně převodem z účtu zpětně za minulý měsíc. Nedoplatky za stravné se hradí hotovostně v kanceláři školní jídelny. Hotovostní platby      za odebranou stravu jsou povoleny v minimální míře.

 

Hodnota obědů

Podle vyhlášky č. 107/2005 i naše školní jídelna musela změnit výživové normy pro školní stravování a odpovídající věkové skupiny strávníků. Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8.,    ve kterém dosahují věku:

 7 – 10 let

11 – 14 let

15 a více let.

Na základě tohoto zařazení je hodnota obědů v naší školní jídelně následující:

 7 – 10 let .....    24,- Kč

11 – 14 let .....   25,- Kč

15 a více let ..... 26,- Kč

 

Nepřítomnost strávníka

Obědy lze odhlásit denně do 7.30 hodin u vedoucí kuchařky školní jídelny telefonicky na čísle 576 013 360 ( 572 580 500 ) nebo osobně.

Podle vyhlášky č. 107/2005 má strávník  nárok na dotovaný oběd pouze pokud je ve škole a zde ho také sní.           V případě nemoci se musí strávník odhlásit - odběr do jídlonosičů je možný pouze první den nemoci.

 

Jídelníček

Jídelníček je sestavován vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou na jeden měsíc dopředu. Strávníci mají dostatek času si jídelníček pročíst na webových stránkách, na nástěnce ve školní jídelně

Při výběru jídel je kladen důraz na doporučenou pestrost pokrmů a spotřební koš, tzn. preferují se zeleninové a luštěninové polévky, drůbeží maso, ryby, brambory, těstoviny, zeleninové saláty a ovoce.

Celý kolektiv pracovnic školní jídelny se snaží, aby dětem ve škole chutnalo, byly spokojené a ve školní jídelně se cítily příjemně, zároveň však budeme dbát na to, aby strávníci neplýtvali jídlem a v prostorách školní jídelny se chovali slušně.

 

Kolektiv pracovnic

Dagmar Čejková

- vedoucí školní jídelny

školní jídelny:

Marie Juřenová

- vedoucí kuchařka

 

Pavla Stodolová

- kuchařka

 

Lenka Masaříková

- kuchařka