Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování musí mít podepsanou každý strávník.

Přihlášku je možné stáhnout elektronicky!!! PŘIHLÁŠKA !!!   )

nebo je možné si ji vyzvednout ve ŠJ.