Cena stravného

 

Cena stravného od 1. září 2017

Stravovací kategorie podle vyhlášky č. 107/2005, novelizace k 1. 1. 2012

Žáci jsou rozděleni do níže uvedených kategorií dle této vyhlášky podle věku,

kterého dosáhnou během školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.).

 

Mateřská škola

Strávníci do 6let

Přesnídávka       9,-Kč

Oběd                 17,-Kč

Svačina               8,-Kč

Celkem               34,-Kč

 

Strávníci 7 a více let


Přesnídávka       9,-Kč

Oběd                 19,-Kč

Svačina               8,-Kč

Celkem               36,-Kč

 

Důchodci  z Březolup   38,- Kč

Zaměstnanci MŠ            27,- Kč

 

Základní škola

Strávníci 7-10 let            22,-Kč

Strávníci 11-14 let          23,-Kč

Strávníci 15 a více let     24,-Kč

Zaměstnanci ZŠ            27,- Kč

Zaměstnanci OÚ           32,- Kč