Cena stravného

 

Cena stravného od 1. září 2019

Stravovací kategorie podle vyhlášky č. 107/2005, novelizace k 1. 1. 2012

Žáci jsou rozděleni do níže uvedených kategorií dle této vyhlášky podle věku,

kterého dosáhnou během školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.).

 

Mateřská škola

Strávníci do 6let

Přesnídávka          8,-Kč

Oběd                    22,-Kč

Svačina                  7,-Kč

Celkem                37,-Kč

 

Strávníci 7 a více let


Přesnídávka        8,-Kč

Oběd                  24,-Kč

Svačina                7,-Kč

Celkem              39,-Kč

 

Důchodci  z Březolup       40,- Kč

Zaměstnanci MŠ              30,- Kč   (s příspěvkem z FKSP)

 

Základní škola

Žáci 7-10 let                      24,-Kč

Žáci 11-14 let                    25,-Kč

Žáci 15 a více let               26,-Kč

Zaměstnanci ZŠ                30,- Kč

Zaměstnanci OÚ               35,- Kč

Býv. zaměst. ZŠ                  30,- Kč

Důchodci z Březolup         40,- Kč