AKTUÁLNĚ

     Od pondělí 25. 5. 2020 vaří naše školní jídelna pro přihlášené žáky ze skupin, které se účastní školní výuky v budově školy. V jídelně se nemohou stravovat děti, které do školy nedochází, tedy např. žáci 2. stupně nebo žáci 1. stupně, jejichž rodiče je vyučují doma. Není ani možné, aby si rodiče vyzvedávali oběd do jídlonosiče pro své dvě děti, z nichž jedno je ve vyučování a druhé je doma.

 

Dle vyjádření ČŠI a náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse:

 „Tím, že jsou žáci doma, nemají nárok na hmotné zabezpečení, jelikož podle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. V tomto případě se tedy obědy pro ně považují za doplňkovou činnost.“  (a tuto naše ŠJ dle zřizovací listiny neposkytuje).