Úvodní strana

 Dle novely zákona č. 349/2020 Sb. mají žáci během distanční výuky nárok na stravování

ve školní jídelně za dotovanou cenu. Obědy budeme vydávat do přinesených jídlonosičů.

Všechny děti byly ke 14. 10. odhlášeny. V době prázdnin žáci na stravu ze ŠJ nárok nemají.

V případě zájmu o stravování při pokračování distanční výuky i po prázdninách

je třeba se přihlásit - jako obvykle na tel. 572 580 500, 576 013 360

nebo e-mailem jidelna@zsbrezolupy.cz do pátku 30. 10. 2020.

 

 

 Od pondělí 4. února 2013 je spuštěn tento nový softwarový modul školní jídelna, který je určen především strávníkům (žákům jako i všem ostatním strávníkům) ve školní jídelně v budově ZŠ Březolupy a jejich rodičům.

Ti budou mít nově, pomocí tohoto modulu, možnost např. ovlivnit podobu jídelníčku formou hlasování v anketách.  Známkováním   ( jako ve škole od 1 do 5 ) jak jim chutnalo, poskytnou cenné informace pro vedoucí školní kuchyně.

Do budoucna zde bude také pro registrované strávníky snad i možnost párkrát do roka vybrat si ze dvou jídel a ve vzdálenější budoucnosti třeba i  pro nemoc odhlásit strávníka z obědu a podobně.

Je samozřejmostí, že zde naleznete jídelníček až na 4 týdny dopředu, ale také jídelníčky minulé a to postupně včetně fotografií uvařených jídel.

 

Tento modul má za cíl především zvýšit procento úspěšné, skutečné konzumace jídel našimi dětskými strávníky.

V rámci toho, co nám různé hygienické, výživové a také finanční vyhlášky umožní, chceme skladbu jídelníčku co nejvíce uzpůsobit potřebám a požadavkům našich strávníků.

Spoléháme také na to, že se nám pomocí tohoto modulu podaří více zapojit i rodiče dětí především v nižších ročnících tak, aby si lepší stravovací návyky děti sebou odnesli na vyšší stupeň a samozřejmě také dále do svého života.

 

Pokud tedy máte podobné cíle a není Vám lhostejné, že spousta peněz, a především výživných látek, končí v „kastrůlku“ na vyhození pro prasata, zapojte se i se svými dětmi a pokusme se společně, pomocí tohoto modulu, stravovací možnosti a návyky našich dětí změnit.              

Děkuji

 

Za školní jídelnu, ředitelství ZŠ a obec Březolupy Ing. Petr Kukla,starosta