Úvodní strana

Všichni žáci na distanční výuce jsou ze stravování automaticky odhlášeni.

Od 4. ledna 2021 budeme opět vařit i dětem, které se přihlásí a obědy budeme vydávat

do přinesených jídlonosičů. Výdej stravy v době od 11 - 12 hod. zadním vchodem ze

dveří na rampě. Po ukončení distanční výuky budou děti opět automaticky přihlášeny.

Dle novely zákona č. 349/2020 Sb. mají žáci během distanční výuky nárok na stravování

ve školní jídelně za dotovanou cenu. 


 

 

 

 Od pondělí 4. února 2013 je spuštěn tento nový softwarový modul školní jídelna, který je určen především strávníkům (žákům jako i všem ostatním strávníkům) ve školní jídelně v budově ZŠ Březolupy a jejich rodičům.

Ti budou mít nově, pomocí tohoto modulu, možnost např. ovlivnit podobu jídelníčku formou hlasování v anketách.  Známkováním   ( jako ve škole od 1 do 5 ) jak jim chutnalo, poskytnou cenné informace pro vedoucí školní kuchyně.

Do budoucna zde bude také pro registrované strávníky snad i možnost párkrát do roka vybrat si ze dvou jídel a ve vzdálenější budoucnosti třeba i  pro nemoc odhlásit strávníka z obědu a podobně.

Je samozřejmostí, že zde naleznete jídelníček až na 4 týdny dopředu, ale také jídelníčky minulé a to postupně včetně fotografií uvařených jídel.

 

Tento modul má za cíl především zvýšit procento úspěšné, skutečné konzumace jídel našimi dětskými strávníky.

V rámci toho, co nám různé hygienické, výživové a také finanční vyhlášky umožní, chceme skladbu jídelníčku co nejvíce uzpůsobit potřebám a požadavkům našich strávníků.

Spoléháme také na to, že se nám pomocí tohoto modulu podaří více zapojit i rodiče dětí především v nižších ročnících tak, aby si lepší stravovací návyky děti sebou odnesli na vyšší stupeň a samozřejmě také dále do svého života.

 

Pokud tedy máte podobné cíle a není Vám lhostejné, že spousta peněz, a především výživných látek, končí v „kastrůlku“ na vyhození pro prasata, zapojte se i se svými dětmi a pokusme se společně, pomocí tohoto modulu, stravovací možnosti a návyky našich dětí změnit.              

Děkuji

 

Za školní jídelnu, ředitelství ZŠ a obec Březolupy Ing. Petr Kukla,starosta